Promocja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020 ramach EFS z wykorzystaniem social mediów.


PREZENTACJA